مقعد و نشیمنگاه با لیزر شفا توسط پزشکان متخصص و جراح عمومی و بیماری های مقعد

کلینیک درمان بیماری های

mazaya

hazine

tashilat

درمان شقاق

در مراحل ابتدایی درمان شقاق یعنی چند روز تا ٣هفته اول اقداماتی مثل لگن آبگرم و پمادهای بیحس كننده و درمان دارويي شامل پمادهاي انتي فيشر وداروهای ملین و مسهل خوراكي براي دفع بهتر و  میتواند باعث بهبود شود اما در مراحل پیشرفته و مواردی كه چند هفته از شروع بیماری میگذرد ویا مواردی كه مكرر خوب و بد میشود تنها درمان جراحی با لیزر و یا جراحی سنتی است كه در جراحی لیزر دیگر نیاز به بستری در بیمارستان و بیهوشی نداشته و جراحی بصورت سرپایی انجام میشود و از روز بعد بیمار میتواند به فعالیت های روزانه خود بپردازد

 

مطالب مرتبط با شقاق یا فیشر مقعد

اطلاعات کلی در مورد شقاق مقعد

شقاق چیست ؟

علائم شقاق یا فیشر چگونه است؟

چه عواملی باعث فیشر یا شقاق میشوند؟

تشخیص بیماری شقاق چگونه انجام می شود؟

تفاوت بین شقاق و بواسیر در چیست ؟

taghzie

taeeinvaght

question