مقعد و نشیمنگاه با لیزر شفا توسط پزشکان متخصص و جراح عمومی و بیماری های مقعد

کلینیک درمان بیماری های

mazaya

hazine

tashilat

فیستول آنال یا فیستول مقعدی چیست ؟

معمولا فیستول مقعد بدنبال آبسه پرانال یا دور مقعدی اتفاق می افتد و معمولا بصورت یك كانال یا تونل است كه یك سر تونل بیرون مقعد است و از ان ترشح چركی خارج میشود و بیمار را متوجه این بیماری میكند و سر دیگر كانال داخل مجرای مقعد است كه توسط پزشك و در معاینه مقعدی لمس میشود. اكثر بیماران این كانال را بصورت یك طناب از خارج بداخل مقعد حس میكنند. مهمترین نكته در بیماری فیستول این است كه درمان دارویی هیچ نقش و تاثیری در این بیماری ندارد تنها با جراحی با لیزر یا سنتی قابل درمان است ومزیت لیزر این است كه نیاز به بستری و بیهوشی نداشته و از روز بعد فرد میتواند بكار خود برسد.

 

مطالب مرتبط با فیستول مقعدی

اطلاعات کلی در مورد فیستول مقعد

انواع فیستول مقعدی

نحوه درمان فیستول مقعدی چگونه است ؟

انواع روشهاي درمانی فيستول مقعدي

taghzie

taeeinvaght

question